Medlem

Sådan bliver jeg junior

Alle golf interesserede kan blive junior - eller tigerunger i Odder Golfklub fra de er fyldt 5 år, til og med 18 år. Modsat andre interesserede vil I ikke blive anført på en ventelisten, men vil blive optaget efter nærmere bestemmelse fra bestyrelsen, idet optagelse af juniorer som medlemmer har relation til junior-træningskapacitet m.v.
Dette sker løbende igennem sæsonen ved at henvende sig til klubsekretæren på oddergolf@oddergolf.dk eller ved at udfylde nedenstående indmeldelsesblanket.

Der er ikke noget indskud. 
Kontingentet for minijuniorer er kr. 700,00 årligt, og for ”rigtige” juniorer kr. 1.320,00.

Hvad er en tigerunge og hvad må de?
Man er tigerunge fra man er 5 år til man er ca. 10 år. Eller indtil man får banetilladelse.
Som tigerunge må man benytte klubbens træningsfaciliteter, og gå på par 3 banen ifølge med en voksen.

Hvad må et juniormedlem?
Når man bliver juniormedlem, kan man deltage i alle junioraktiviteterne.
Som junior må man benytte klubbens træningsfaciliteter og gå på par 3 banen.

Hvordan kommer  man på stor bane?
Dette er en vurdering af træneren, hvornår den enkelte er klar til den store bane. Når denne vurdering er sket og prøven i regler og etikette er godkendt, er man klar til at komme på den store bane.
Junioren skal gå to runder med en af begynderudvalget godkendt voksen. Scorekort fra de to runder afleveres til juniorudvalget.

Herefter må junioren gå på stor bane, men skal dog lige først have et bag mærke, og et DGU kort af vores klub sekretær. Indtil der er opnået et hcp. under 50, skal der spilles med en anden golfspiller under hcp. 50. 
En juniorspiller kan ikke blive reguleret i HCP, medmindre markøren er over 14 år.
 

Indmeldelsesblanket


oprettet af Bo Kingo d. 09 maj 2013